Kategorie

Książka MHERA: Nastrój jest ważny

Innowacyjne podejście do oceny emocjonalności zwierząt w terapii problemów behawioralnych.

Ocena stanu nastroju, budżetu hedonistycznego, emocji i wzmocnień

Większość ludzi bez wahania przyznaje, że zwierzęta, podobnie jak ludzie, mają emocje i doświadczają różnych stanów nastroju. Współczesna nauka bez wahania potwierdza te przekonania. To, jakich uczuć doświadcza zwierzę, wpływa na jego postrzeganie i sposób reagowania na wszystko w otoczeniu. Dlatego konieczne jest, aby we współczesnej terapii behawioralnej ocena emocjonalności była pierwszym krokiem w procesie terapeutycznym i zapobieganiu problemom z zachowaniem.

Dostepność: dostępny
Wysyłka: 24 godziny

57,00 zł

szt.

Opis

Opracowana w oparciu o najnowsze badania naukowe, MHERA jest praktyczną metodą, którą można wykorzystać do identyfikacji i radzenia sobie z deficytami wpływającymi na dobrostan emocjonalny i behawioralny zwierząt, co czyni tę książkę lekturą obowiązkową zarówno dla profesjonalistów, jak i opiekunów zwierząt, jako wiarygodne podejście do wykorzystania w terapii behawioralnej, szkoleniu lub radzeniu sobie z niepożądanymi zachowaniami.

Model MHERA jest metodą, którą można łatwo zastosować u wielu gatunków ssaków, ptaków i gadów. Jest z powodzeniem stosowany nie tylko u zwierząt towarzyszących, ale także przez profesjonalistów zajmujących się wszystkimi aspektami opieki nad zwierzętami, w praktykach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych i oceanariach. Jest to intuicyjny i elastyczny protokół oparty na podstawach naukowych, który umożliwia profesjonalistom ocenę zwierząt jako niepowtarzalnych jednostek, co nie tylko pozwala na bardziej ukierunkowane podejście do terapii zachowania, ale także skuteczniejsze, skupione na dobrostanie emocjonalnym i behawioralnym zwierzęcia działania. 
W pierwszych dwóch rozdziałach książki odkrywamy fascynujące doniesienia nauki dotyczące emocji zwierząt, oparte na pracach Pankseppa i Mendla. Zawierają oce podsumowanie wiedzy o podstawowych emocjach oraz rozważania o tym, jaki wpływ ma uznanie emocjonalności zwierząt na etyczne ich traktowanie, szczególnie gdy chodzi o ich dobrostan.
Rozdział 3 skupia się na modelu MHERA, dając czytelnikowi szczegółowe wprowadzenie do tematu. Zawiera analizę stosowania modelu MHERA i racjonalne uzasadnienie uwzględnienia oceny stanu nastroju, nastawienia poznawczego i oceny emocji do terapii behawioralnej. Przyglądamy się także wzmocnieniom zachowania oraz kwestii tego, jak w odniesieniu do zachowania definiowana jest nagroda. Porównujemy pojęcia "lubienia" i "chcenia" oraz ilustrujemy zastosowanie elementów modelu MHERA analizując przypadki. Wszystko co składa się na rodziały 4 do 8. W podsumowującym rozdziale 9 omówiono znaczenie dobrowolności i zgody zwierzęcia w kontekście stosowania modelu MHERA i terapii behawioralnej.


Autorka książki: Karin Pienaar - Kieruje COAPE International i prowadzi liczne wykłady na temat MHERA i znaczenia skutecznego radzenia sobie z emocjonalnością zwierząt w trosce o ich zdrowie behawioralne.


Rekomendacje:

Dziś nie ma już wątpliwości, że wszystkie ssaki mają bogate życie emocjonalne i że to właśnie obecność emocji sprawia, że pod wieloma względami jesteśmy najbardziej udanym gatunkiem, jaki kiedykol- wiek istniał na Ziemi. Ogromną zasługą Karin Pienaar jest to, że jej zrozumienie tego tematu otwiera drzwi dla zastosowania praktycznej metodologii podejścia MHERA u kotów i psów.
~ Profesor Peter Neville, współzałożyciel COAPE UK i autor książki Do Pets Need Shrinks?


Ta wnikliwa i przełomowa książka jest obowiązkowa dla odda- nych opiekunów zwierząt towarzyszących, behawiorystów i tre- nerów zainteresowanych zrozumieniem, zapobieganiem i sku- tecznym rozwiązywaniem niepożądanych zachowań u zwierząt znajdujących się pod ich opieką. Dostajemy nie tylko historyczną perspektywę tego, jak społeczność naukowa stopniowo uświada- miała sobie znaczenie nastrojów i stanów emocjonalnych w de- terminowaniu zachowania zwierząt, wraz ze szczegółowo opisaną metodologią, ale także liczne i zróżnicowane studia przypadków, które rzucają światło na to, jak to podejście może z powodzeniem radzić sobie z szeregiem różnorodnych wyzwań behawioralnych u różnych gatunków zwierząt. Podejście MHERA opiera się na multidyscyplinarnych badaniach naukowych, jest humanitarne i skuteczne - to ważny element układanki behawioralnej!
~ Karolina Westlund, doktor nauk humanistycznych, profesor (Assoc) na Uniwersytecie Sztokholmskim, Szwecja


COAPE Polska od prawie dwudziestu lat kształci polskich be- hawiorystów zwierząt. Model MHERA, którego uczymy i wy- korzystujemy w praktyce oceny przyczyn i projektowania terapii zachowania zwierząt towarzyszących stanowi klamrę i nieocenione narzędzie w pracy behawiorystów i trenerów zwierząt. Jest tak- że intuicyjnym i holistycznym sposobem wyjaśniania problemów z zachowaniem opiekunom zwierząt oraz sensownym uzasadnia- niem działań podejmowanych w toku terapii zachowania. Pozwala także na łatwe zrozumienie w jaki sposób warunki, w których żyją zwierzęta wpływają na ich zachowania (także to, które uznajemy za trudne czy niewłaściwe).
Polecam tę publikację także wszystkim osobom zajmującym się zawodowo zwierzętami towarzyszącymi, a także zwierzętami utrzymywanymi pod opieką człowieka (model MHERA jest z po- wodzeniem stosowany w ogrodach zoologicznych).
~ Andrzej Kinteh-Kłosiński, dyrektor COAPE Polska, psycholog, behawiorysta zwierzęcy DipCABT, CAPBT

 

Szanowni Państwo,

W dniach 13.07.2024-21.07.2024 przebywam na urlopie. Wszystkie zamówienia złożone w tym czasie zostaną zrealizowane w dniu 22.07.2024.