Kategorie

KURS DYPLOMOWY COAPE NADAJĄCY KWALIFIKACJE BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT (I ROK)- ONLINE

KURS DYPLOMOWY COAPE NADAJĄCY KWALIFIKACJE BEHAWIORYSTY ZWIERZĄT (I ROK)-ONLINE

                                                                                     edycja 2023/2024 

"ADVANCED DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR AND TRAINING", w polskiej wersji językowej, którego ukończenie daje brytyjskie kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego na licencji Centre of Applied Pet Ethology (COAPE). 

Od października 2023 roku zapraszamy do udziału w szesnastej edycji kursu w Polsce.
Kurs organizujemy w wersji hybrydowej - pierwszy i ostatni moduł organizujemy stacjonarnie z transmisją zajęć dla uczestników, którzy z ważnych względów nie będą mogli przyjechać do Warszawy. Transmisja będzie umożliwiała dwustronną komunikację, w tym udział w ćwiczeniach.

Terminy weekendowych zajęć:
7-8 października 2023 - zajęcia stacjonarne z transmisją, 13-14 stycznia 2024 - zajęcia online, 16-17 marca 2024 - zajęcia online, 14-15-16 czerwca 2024 - zajęcia stacjonarne z transmisją

Dostepność: dostępny
Wysyłka: 24 godziny

11 979,00 zł

szt.

Opis

Od 1997 roku ponad 2000 osób w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach pomyślnie ukończyło stale ulepszany, oparty na współczesnej wiedzy naukowej Kurs Dyplomowy COAPE. Program kursu obejmuje szeroki zakres wiedzy na temat zachowania i terapii behawioralnej psów i kotów. 

Autorzy kursu: prof. Peter Neville, lek. wet. Robert Falconer-Taylor, Val Strong, Andrzej Kinteh-Kłosiński
Tłumaczenie i adaptacja polska: Andrzej Kinteh-Kłosiński
Wykładowcy: dr Robert Falconer-Taylor, mgr Andrzej Kinteh-Kłosiński, prof. Maciej Trojan, lek. wet. Agnieszka Żółtowska, mgr Beata Leszczyńska, mgr Piotr Leszczyński, dr Olga Lasek, mgr Magdalena Michałek,
Licencja: Andrzej Kłosiński COAPE Polska

Kurs Dyplomowy COAPE "Advanced Diploma in Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training"nadaje kwalifikacje behawiorysty zwierzęcego, można więc po jego ukończeniu z powodzeniem rozpocząć pracę jako behawiorysta i prowadzić terapię zachowania zwierząt towarzyszących. Jest kursem online odbywającym się w ciągu roku akademickiego od października do czerwca. By pomyślnie zaliczyć kurs uczestnik musi wziąć udział we wszystkich kolejnych modułach kursu, uzyskać pozytywną ocenę prac zaliczeniowych i ćwiczeń praktycznych oraz opracować końcowe studium przypadku według zalecanych standardów.

Słuchacze kursu korzystają dodatkowo z zabezpieczonej hasłem witryny e-learning, która zawiera szereg, w dużej mierze multimedialnych treści uzupełniających formalne, drukowane materiały kursowe - nagrania video, wykresy, rysunki i fotografie, artykuły do pobrania w formie plików oraz linki do stron zawierających dodatkowe informacje i treści. Uczestnicy kursu uzyskują także dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej studentów danego roku, w której mogą wymieniać poglądy na temat kursu, kwestii zachowania zwierząt oraz pomagać sobie nawzajem w zdobywaniu wiedzy.

Kurs Dyplomowy COAPE uzyskał 50 punktów edukacyjnych przyznanych przez Komisję ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej.

Kurs Dyplomowy COAPE posiada akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych MEN.

   

Kwalifikacja na Kurs Dyplomowy COAPE:
Podstawą kwalifikacji na Kurs Dyplomowy jest wykazanie się kwalifikacjami w pracy ze zwierzętami np. dyplom lekarza weterynarii, dyplom technika weterynarii, a w przypadku wykształcenia o innym profilu opisanie doświadczenia w pracy ze zwierzętami (praca ze zwierzętami przygotowanymi do adopcji w schronisku, fundacji czy stowarzyszeniu itp., prowadzenie domu tymczasowego, hodowlii, udział w kursie trenerskim, kursie dogoterapii, prowadzenie szkoły dla psów itp) lub pomyślne ukończenie jednego z korespondencyjnych kursów COAPE - do wyboru kurs: Szkoła dla Psów, Think Dog, Think Cat, Study Dog, Wilk - Zachowanie i Ekologia.
Po przesłaniu formularza zgłoszenia, wszyscy kandydaci zostaną poproszeni o przesłanie listu motywacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowym doświadczeniu w pracy ze zwierzętami. Wszyscy kandydaci muszą mieć minimum średnie wykształcenie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procedury kwalifikacji prosimy o kontakt z nami.

Po dyplomie:
Absolwenci Kursu Dyplomowego nie tracą kontaktu z COAPE po ukończeniu nauki w ramach kursu. COAPE oferuje stałe wsparcie praktyk behawiorystów oraz różne formy doskonalenia zawodowego - seminaria, warsztaty, kursy uzupełniające. Nasi praktykujący absolwenci mogą zostać członkami dyplomantami Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE w Polsce – www.behawioryscicoape.pl – umożliwiającego promocję ich praktyk, uczestnictwo w grupie dyskusyjnej praktykujących behawiorystów umożliwiające wsparcie i wymianę doświadczeń z bardziej doświadczonymi koleżankami i kolegami oraz dostęp chronionej hasłem, stale uaktualnianej części witryny stowarzyszenia zwierającej artykuły, formularze, narzędzia EMRA oraz inne przydatne treści. Członkowie stowarzyszenia otrzymują także bieżące informacje na temat seminariów, wykładów, spotkań i innych wydarzeń mających znaczenie dla ich zawodowego rozwoju.


Dalsza kariera zawodowa:
Praktyka w zakresie terapii i modyfikacji zachowania zwierząt towarzyszących obejmuje kilka specjalizacji w zależności od kompetencji, wiedzy i doświadczenia trenera lub behawiorysty. Ważne jest także oczywiście by właściciel zwierzęcia mógł trafić do specjalisty, który potrafi spełnić jego oczekiwania w odniesieniu do specyficznego problemu z zachowaniem. Dlatego istnieje możliwość rozwoju kariery zawodowej i uzyskać Status Behawiorysty Praktykującego Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE (CAPBT). By uzyskać status Behawiorysty Praktykującego dyplomant musi pomyślnie ukończyć pierwszy podstawowy poziom Kursu Dyplomowego COAPE i przejść procedurę kwalifikacji stowarzyszenia.

Dla osób zainteresowanych dalszą ścieżką rozwoju kariery oferujemy:

Program Kursu Dyplomowego COAPE

Moduł 1 (7-8 października 2023)

 • Domestykacja kotów i psów oraz ich ewolucja socjalna.
 • Różne typy zachowania psów.
 • Biologia rozwojowa kotów i psów, zróżnicowanie rozwoju emocjonalnego różnych typów i ras psów.
 • Teoria dominacji w świetle współczesnej wiedzy na temat zachowania psów.
 • Cele i praktyczna organizacja psich przedszkoli.
 • Cele i zastrzeżenia wobec prowadzenia przedszkoli dla kociąt.
 • Regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt. Kwestie etyczne w pracy behawiorysty.

Moduł 2 (13-14 stycznia 2024)

 • Anatomia i fizjologia mózgu i układu nerwowego.
 • Strategie przetrwania zwierząt.
 • Procesy i mechanizmy uczenia się.
 • Techniki sygnalizowania nagrody, braku nagrody i awersji.
 • Wpływ stosowania kar na zachowanie i zdolność uczenia się zwierząt.
 • Podstawy psychologii człowieka: drugi koniec smyczy.
 • Szkolenie i ocena zachowania psów dorosłych.
 • Opracowanie przypadków - psy.
 • Wstęp do wiedzy o emocjach zwierząt towarzyszących.

Moduł 3 (16-17 marca 2024)

 • Anatomia i fizjologia porównawcza zwierząt towarzyszących.
 • Psychopatologia zwierząt: depresja, strach, niepokój, fobie.
 • Model MHERA (udoskonalony model EMRA) jako narzędzie oceny zachowania i terapii problemów behawioralnych.
 • Płeć i hormony oraz ich wpływ na zachowanie zwierząt.
 • Wpływ diety na zachowanie zwierząt. Manipulacja dietą w terapii zachowania.
 • Znaczenie moczem i problemy związane z treningiem czystości u kotów.
 • Podstawowe umiejętności i techniki doradztwa w pracy behawiorysty.
 • Opracowanie przypadków - koty i psy.

Moduł 4 (14-15-16 czerwca 2024)

 • Farmakologia i jej praktyczne stosowanie w terapii zachowania zwierząt towarzyszących.
 • Agresja - problemowe zachowania kotów i psów.
 • Analiza przypadków (case history studies). Zajęcia warsztatowe - opracowanie przypadków i dyskusja. Najczęstsze problemy behawioralne i postępowanie terapeutyczne - koty i psy. Złożone problemy behawioralne - historie przypadków obrazujące zróżnicowane podejście diagnostyczne i terapeutyczne.
 • Aspekty praktyczne organizacji, prowadzenia i promocji praktyki behawioralnej, treningu psów z zaburzeniami behawioralnymi w grupie oraz przedszkoli dla szczeniąt. Jak odnieść sukces będąc behawiorystą.
 • Stowarzyszenie behawiorystów COAPE (CAPBT - COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers), organizacja stowarzyszenia behawiorystów w Polsce.
 • Wsparcie dla praktyki behawioralnej absolwentów kursu ze strony COAPE Polska i Stowarzyszenia COAPE. Witryny www.coape.pl i www.behawioryscicoape.pl, lista dyskusyjna, kontynuacja kształcenia - kursy doskonalące, konferencje, spotkania.

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów kursowych i dostęp do platformy e-learning. Absolwenci kursu dyplomowego otrzymują certyfikat COAPE oraz list rekomendacyjny skierowany do lekarzy weterynarii.

Czas trwania kursu: październik 2023 - wrzesień 2024 (sesje październik - czerwiec, do końca września egzamin i przesłanie pracy dyplomowej)

Terminy zjazdów i sesji online (przyjmujemy zgłoszenia):
7-8 października 2023, 13-14 stycznia 2024, 16-17 marca 2024, 14-15-16 czerwca 2024

Miejsce:
Zajęcia stacjonarne odbywają się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Falenty w Warszawie, natomiast zajęcia online na platformie Webex.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Falenty, al. Hrabska 4b , 05-090 Warszawa. Dane kontaktowe i wskazówki dojazdu - www.falenty.com.pl
Ośrodek jest przyjazny zwierzętom. (Zastrzegamy możliwość zmiany miejsca prowadzenia kursu.)

Koszt uczestnictwa: 
11979 zł (9739 zł + 23% VAT), w tym opłata rekrutacyjna w wysokości 900 zł. Każdy z uczestników otrzymuje fakturę VAT.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty ustalane indywidualnie z każdym z uczestników.
(Informacje w sprawie rat - Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882)

COAPE Polska jest instytucją szkoleniową - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr 2.12/00200/2016. W związku z tym zarejestrowane osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych szkoleń prowadzonych przez COAPE Polska – więcej…

Informujemy, że dla osób pracujących lub samozatrudnionych istnieje możliwość otrzymania do 80 % dofinansowania na nasz kurs z programu PARP. Poradnik o dofinansowaniach z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - kliknij TUTAJ. W sprawie możliwości dofinansowania kontaktuj się z instytucjami dysponującymi środkami w twoim regionie - starostwo, agencja rozwjoju itp.

Patronat medialny kursu:

 

Zapisy i szczegółowe informacje: 

 • Andrzej Kinteh-Kłosiński, e-mail: aklosinski@coape.pl, tel. kom. 607 427 171 - informacje merytoryczne
 • Beata Leszczyńska, e-mail: gabinet@hissteria.pl, tel. kom. 601 412 764 - informacje organizacyjne i merytoryczne
 • Agata Kocoń, e-mail: szkolenia@coape.pl, tel. kom. 792 982 882 - zapisy i sekretariat kursu